วิธีเร่งคลอดโดยธรรมชาติ (ต้องทำด้วยความ ระมัดระวัง )

คุณแม่อาจเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณแม่

เจ็บท้องคลอดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนจะลองเทคนิคเหล่านี้

คุณแม่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษาคุณหมอเสียก่อน

 

                                                

 

พยายามเคลื่อนไหวร่างกาย

เดินเล่นช้าๆ 

  • การ เดินเล่นจะช่วยให้คุณแม่เจ็บท้องคลอดเร็วขึ้น เพราะการ

เคลื่อนไหวร่างกายของคุณแม่จะเป็นการทำให้ตำแหน่งของ

ทารกเคลื่อนต่ำ ลงมาอยู่ในตำแหน่งการคลอดโดยมีศีรษะเป็น

ส่วนนำคุณแม่ควรเดินช้าๆ อย่างผ่อนคลาย และควรมีใครเดิน

เล่นเป็นเพื่อนหรือเดินเล่นบริเวณรอบๆ บ้านเผื่อในกรณีฉุกเฉิน


ลูกบอลขนาดใหญ่สำหรับผ่อนคลาย

  • คุณ แม่อาจหาซื้อลูกบอลขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับผ่อน

คลายเวลาเจ็บท้องคลอดเอาไว้ ลูกบอลนี้มีราคาไม่แพงและ

มีประโยชน์มากทั้งในช่วงตั้งครรภ์และในเวลาเจ็บ ท้องคลอด

เพราะสามารถรองรับร่างกายคุณแม่ได้อย่างอ่อนโยน

  • ขอให้คุณแม่นั่งบนลูกบอลนี้และโยกตัวไปมา การทำเช่น

นี้จะช่วยเร่งให้ทารกในครรภ์ที่เกินกำหนดมีการเคลื่อนไหว

และการแกว่งร่างกายช่วงล่างอย่างเป็นธรรมชาติ ก็จะช่วย

กระตุ้นให้ทารกเคลื่อนมาสู่ตำแหน่งการคลอดด้วย


 
กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน

มีสัมพันธ์รักอย่างอ่อนโยน

  • การ มีเพศสัมพันธ์กับคนรัก เป็นเทคนิคเก่าแก่ที่บอกต่อ

กันว่าสามารถช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอด เจ็บท้อง

คลอดเร็วขึ้นได้ แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณมีน้ำเดินแล้ว ห้ามมีเพศ

สัมพันธ์เป็นอันขาด เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการ

ติดเชื้อได้

  • สาเหตุที่การมีสัมพันธ์รักกันสามารถช่วยกระตุ้นการเจ็บ

ท้องคลอดให้เร็วขึ้น ก็เพราะเป็นการกระตุ้นการบีบรัดตัวของ

มดลูก

  • สำหรับท่วงท่าที่เหมาะสมในช่วงที่คุณแม่ท้องแก่ คือท่า

ตะแคง โดยทั้งคุณและคู่รักนอนตะแคงข้าง และคู่ของคุณกอด

ประชิดทางด้านหลัง หากคู่ของคุณถึงจุดสุดยอดด้วยก็จะเป็น

เรื่องดี เพราะในน้ำอสุจินั้นมีฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน ที่ช่วย

ให้ปากมดลูกอ่อนนุ่มลงและขยายกว้างขึ้น


นวดเต้านมเบาๆ

  • การนวดเต้านมอย่างแผ่วเบา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ

หัวนมจะกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก และกระตุ้นการหลั่ง

ฮอร์โมนออกซีโตซิน

  • คุณแม่ควรใช้ฝ่ามือนวดบริเวณลานนมอย่างอ่อนโยนสัก

15-20 นาทีทุกๆ ชั่วโมง วันละหลายๆ ครั้งเพื่อให้มีการหลั่ง

ฮอร์โมนออกซีโตซินซึ่งมีผลต่อการเร่งการเจ็บท้อง คลอด

ของครรภ์ที่เกินกำหนด

 

อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยเร่งการเจ็บท้องคลอด

รับประทานอาหารรสจัด

  • ตาม ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าการรับ

ประทานอาหารรสจัด สามารถช่วยให้เจ็บท้องคลอดเร็ว

ขึ้นได้ ที่มาของความเชื่อนี้ก็คือบริเวณคอมดลูกและระบบ

ย่อยอาหารของคนเรามีการ เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ

ประสาท ดังนั้น การกระตุ้นระบบใดระบบหนึ่งอาจทำให้อีก

ระบบได้รับผลกระทบไปด้วย หาก คุณแม่ชอบทานอาหาร

รสจัดอยู่แล้ว จะลองใช้วิธีนี้ก็ไม่เสียหายอะไร เพียงแต่ควร

ระวังผลข้างเคียง เช่น อาการแสบร้อนยอดอก อาหารไม่ย่อย

 หรือท้องเสีย